ராசிபலன்


விழிப்புணர்ச்சி தேவைப்படும் நாள். வீடு மாற்றம் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள். குடும்பத்தினர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. எப்படியும் முடிந்துவிடும் என நினைத்த வேலை தாமதப்படலாம்.     

Astrology

1/22/2018 11:52:01 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/aquarius