ராசிபலன்


லுகைகள் கிடைத்து சந்தோ‌ஷம் காணும் நாள். புதிய பொறுப்புகளும், பதவிகளும் வந்து சேரும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆசைகளை நிறைவேற்று வீர்கள். தன வரவை அதிகப்படுத்த தகுந்த முயற்சிகள் செய்வீர்கள்.

Astrology

10/23/2017 4:55:37 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/aquarius