ராசிபலன்


விடியும் பொழுதே வியக்கும் தகவல் வந்து சேரும் நாள். பொது வாழ்வில் மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழ்நிலை உருவாகும். தொழில் வளர்ச்சி மேலோங்கும்.