ராசிபலன்


அலைச்சல் அதிகரிக்கும் நாள்.தொழில் பங்குதாரர்களிடம் விழிப்புணர்ச்சி தேவை. கடன் சுமை அதிகரிக்கும். பிறருக்குப் பொறுப்புச் சொல்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. மருத்துவச்செலவு உண்டு.