ராசிபலன்


எதிரிகள் உதிரியாகும் நாள். வாங்கல்– கொடுக்கல்களில் ஏற்பட்ட குளறுபடிகள் அகலும். ஆரோக்கியத்தில் சிறு அச்சுறுத்தல்கள் உண்டு. வியாபார விருத்திக்கு பெரியோர்களின் ஆலோசனை கைகொடுக்கும்.