ராசிபலன்


உடல்நலம் சீராகி உற்சாகப் படுத்தும் நாள். தெய்வ பலம்மிக்க வர்கள் உங்களுக்குப் பிண்ண னியாக இருந்து  சில காரியங்களை முடித்துக் கொடுப்பர். வருங்காலத் திற்காக சேமிக்க முற்படுவீர்கள்.

Astrology

8/18/2017 2:16:53 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/cancer