ராசிபலன்


பக்கபலமாக இருப்பவர்களால்  சிக்கல் கள் ஏற்படும் நாள். பயணங்கள் அதிகரிக் கும். கல்வி நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி யில் கொஞ்சம் அலைச்சலை சந்திக்க நேரிடும். குழப்பங்கள் தீரக் கூடயிருப்ப வர்களை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது.  

Astrology

6/26/2017 5:31:12 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/cancer