ராசிபலன்


சொல்லைச் செயலாக்கிக் காட்டும்  நாள். ஆதாயம் தரும் வேலையொன்றில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். வருமானம் திருப்தி தரும். உறவினர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.