ராசிபலன்


ஞ்சாயத்துக்கள் நல்ல முடிவிற்கு வரும் நாள். நிலையான வருமானத்திற்கு வழியமைத்துக் கொள்வீர்கள். வீட்டை சீரமைக்கும் பணியில் அதிக ஆர்வம் ஏற்படும்.  அடுத்தவர் நலனில் அக்கறைகாட்டியதற்கு ஆதாயம்  கிடைக்கும்.

Astrology

10/20/2017 9:10:11 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/capricorn