ராசிபலன்


அன்பு நண்பர்களின் ஆதரவு பெருகும் நாள். அலைகடல் தாண்டி வரும் அழைப்புகளை ஏற்றுக் கொள்வது பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்.தொல்லை தந்த வாகனத்தை மாற்றும் சிந்தனை ஏற்படும்.