ராசிபலன்


தொழில் வளர்ச்சி கூடும் நாள். தொகை கேட்ட இடத்தில் கிடைக் கும். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்ற இயலுமா என்பது சந்தேகம் தான். எதிர்பாராத வரவுகள் வந்தாலும் செலவுகளும் அதிகரிக்கும்.