ராசிபலன்


விழிப்புணர்ச்சியுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். விரயங்கள் கூட லாம்.  தொழில்மாற்றச் சிந்தனை மேலோங்கும். நண்பர்கள் நம்பிக் கைக்குரிய விதத்தில் நடந்து கொள் வார்களா? என்பது சந்தேகம் தான்.

Astrology

8/18/2017 2:18:59 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/gemini