ராசிபலன்


சுபச்செய்திகள் வந்து சேரும் நாள். சுற்றுப்பயணத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். பெற்றோர்களின் மீது பிரியம் கூடும். வியாபார விருத்தி உண்டு. நூதன பொருட் சேர்க்கை ஏற்படும்.

Astrology

10/19/2017 2:21:51 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/gemini