ராசிபலன்


போட்டிகளுக்கு மத்தியில் முன்னேற்றம் காணும் நாள். பழைய கடன் பிரச்சினைகளை சாமர்த்தியமாகப் பேசி சமாளிப்பீர்கள். உத்தியோக மாற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும்.

Astrology

12/16/2017 8:09:28 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini