ராசிபலன்


உச்சரிக்கும் சொற்களில் உஷாராய் இருக்க வேண்டிய நாள்.   குலதெய்வப் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். தொழிலில் பங்குதாரர்களால் பிரச்சினைகள் உருவாகலாம்.