ராசிபலன்


விடாமுயற்சிக்கு வெற்றி கிட் டும் நாள். விரதம், வழிபாடுகளில் நம்பிக்கை வைப்பீர்கள். மாற்றுக் கருத்துடையோர் மனம் மாறுவர். கூட்டு வியாபாரம் லாபம் தரும். சுபச்செல்வு உண்டு.