ராசிபலன்


இடம், பூமியால் ஆதாயம் கிடைக்கும் நாள். பிள்ளைகள் வழியில் பெருமைக்குரிய சம்பவங்கள் நடைபெறலாம். பொன், பொருள்கள் வாங்க எடுத்த முயற்சி கை கூடும். பொதுநல ஈடுபாட்டில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

Astrology

9/26/2017 2:23:52 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/leo