ராசிபலன்


மனக்குழப்பம் கூடும் நாள். பொதுவாழ்வில் வீண்பழிகள் ஏற்படலாம். சில்லரைக் கடன்களைத் தீர்ப்பீர்கள். மருத்துவச் செலவு கூடும்.  கட்டிடப் பணி பாதியில் நிற்கிறதே என்று கவலைப்படுவீர்கள்.

Astrology

7/25/2017 10:00:41 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/leo