ராசிபலன்


விரயங்கள் கூடும்நாள். திட்டமிட்டபயணம் ஒன்றில் திடீர் மாற்றங்களைச் செய்வீர்கள். ஆரோக்யம் சம்பந்தப்பட்டவகையில் சிறுஅச்சுறுத்தல்கள் தோன்றிமறையும். எதிர்பாராத சிலரின் சந்திப்புகிட்டும்.

Astrology

10/20/2017 9:10:10 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/libra