ராசிபலன்


பணம் பல வழிகளிலும் வந்து சேரும் நாள். அன்னிய தேசத் தொடர்பு அனுகூலம் தரும். தொழிலில் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் வந்து சேரும். தொல்லை தந்தவர்கள் தாமாகவே விலகுவர். 

Astrology

8/22/2017 12:38:04 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/libra