ராசிபலன்


ளர்ச்சி கூடும் நாள். வருமானம் திருப்தி தரும். சுற்றத்தார்களால் நன்மை உண்டு. வழக்கமான பணிகளை இன்று மாற்றி அமைப்பீர்கள். உடன்பிறப்புகள் உங்கள் குணமறிந்து நடந்து கொள்வர்.

Astrology

6/29/2017 7:24:31 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/libra