ராசிபலன்


தனவரவு தாராளமாக வந்து சேரும் நாள். இருப்பினும் செலவு நடைகளும் கூடும். எதிர்காலம் குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். இடமாற்றம் செய்வது பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும்.