ராசிபலன்


மதிப்பும், மரியாதையும் உயரும் நாள். மனக்குழப்பம் அகலும்.  தைரியத் தோடும், தன்னம்பிக்கை யோடும் செயல்படுவீர்கள். பஞ்சாயத்துக்கள் நல்ல முடிவிற்கு வரும். அத்யாவசியப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.