ராசிபலன்


மக்கள் செல்வாக்கு மேலோங்கும் நாள். குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் அகலும். நீடித்த நோயிலிருந்து நிவாரணம் காண்பீர்கள். பக்குவமாக நடந்து கொண்டு பாராட்டுப் பெறுவீர்கள்.

 

Astrology

8/22/2017 12:25:32 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/pisces