ராசிபலன்


வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். வாழ்க்கைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்வீர்கள். அரசுவழி அனு கூலம் உண்டு. வீடு கட்டும் பணியில் தீவிரம் காட்டுவீர்கள். அஞ்சல் வழித் தகவல் ஆச்சர்யம் தரும்.