ராசிபலன்


ணிகள் பாதியிலேயே நிற்கும் நாள். பணச் செலவு கூடுகின்றதேஎன்று கவலைப்படுவீர்கள். நேற்றையசேமிப்புகள் இன்றையசெலவுக்கு கை கொடுக்கும். ஆரோக்யத்திற்காக செலவிட வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும்.

Astrology

10/20/2017 9:13:25 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/pisces