ராசிபலன்


சுபகாரியப் பேச்சு முடிவாகும் நாள். துணிவும் தன்னம்பிக்கையும் கூடும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். தொழில் நலன்கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். கட்டிடப் பணி தொடரும்.

Astrology

6/29/2017 7:29:46 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/sagittarius