ராசிபலன்


கனவுகள் நனவாகும் நாள். தந்தை வழியில் எதிர்பார்த்த தகவல் வந்து சேரும். பாதியில் நின்ற கட்டிடப் பணிகள் மீதியும் தொடரும். பூர்வீக சொத்துக்களில் இருந்த பிரச்சினைகள் அகலும். 

Astrology

8/22/2017 12:46:10 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/sagittarius