ராசிபலன்


ட்புவட்டம் விரிவடையும் நாள். வாழ்க்கைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து மகிழ்வீர்கள். இல்லத்தில் இனிய சம்பவங்கள் நடைபெறும். தொழில் சம்மந்தமாக எடுத்த முயற்சிகள் மாலை நேரம் வெற்றி தரும்.

Astrology

10/23/2017 4:57:55 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/sagittarius