ராசிபலன்


ட்புவட்டம் விரிவடையும் நாள். நல்லசெய்தி இல்லம் தேடிவரும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். பக்கத்தில் இருப்பவர்கள் பக்கபலமாக இருப்பர். திடீர் பயணம்  தித்திக்கவைக்கும்.

Astrology

10/20/2017 9:11:08 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/scorpio