ராசிபலன்


கவனத்துடன் செயல்படுவதன் மூலம் காரிய வெற்றி காணும் நாள். பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. எப்படியும் முடிந்து விடும் என நினைத்த காரியமொன்றில் சிறு தாமதங்கள் உருவாகலாம்.  

Astrology

8/18/2017 2:17:49 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/scorpio