ராசிபலன்


கிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நாள். பிள்ளைகளால் பெருமை வந்து சேரும். பெரிய மனிதர்களின் நட்பு கிடைக்கும். வருமானம் இருமடங்காகும். வாழ்க்கைத் தேவைகள் பூர்த்தியாகலாம்.

Astrology

12/18/2017 2:24:26 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/scorpio