ராசிபலன்


வெற்றிகள் குவியும் நாள். வியாபார விரோதம் விலகும். வெளியூர் பயணத்தால் பலன் உண்டு. உத்தியோகத்தில் இடமாற்றம், ஊர்மாற்றம் செய்யலாமா? என்ற எண்ணம் உருவாகும்.