ராசிபலன்


ஆதாயம் அதிகரிக்கும் நாள். மனதை வாட்டிய பிரச்சினை நல்ல முடிவிற்கு வரும். கூட்டு வியாபாரம் உற்சாகத்தைக் கொடுக்கும். மறதி யால் விட்டுப் போன பணிகளை முடிக்கும் எண்ணம் மேலோங்கும்.