ராசிபலன்


பணம் பலவழிகளில் வந்து கையை நிரப்பும் நாள். பாதியில் நின்ற பணி தொடரும்.   உத்யோக முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றி தரும். சகோதரத்தால்  உங்களுக்கு உதவிகள் கிடைக்கும்.     

Astrology

6/26/2017 5:27:15 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/virgo