ராசிபலன்


மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நாள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். வங்கிச் சேமிப்பை உயர்த்தும் முயற்சியில் ஈடுபடுவீர்கள். வாகனம் – வாங்க வேண்டுமெனற் ஆசை ஏற்படும்.  உறவினர் பகை அகலும்.