ராசிபலன்


திர்காலம் சிறப்படைய எடுத்த முயற்சிகள் வெற்றிபெறும்  நாள். வீடு சம்பந்தமான பராமரிப்பு பணியில் அதிகஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.   திருமண வாய்ப்புகள் கைகூடுவதற்கான அறிகுறிதோன்றும்.

Astrology

10/20/2017 9:09:54 PM

http://www.dailythanthi.com/astrology/AstroBenefits/virgo