ராசிபலன்


முன்னேற்றப் பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கும் நாள். காலை நேரத்திலேயே காதினிக்கும் செய்தி வந்து சேரும். தைரியத்தோடும், தன்னம்பிக்கையோடும் செயல்படுவீர்கள். பொது வாழ்வில் புகழ் கூடும்.

Astrology

11/22/2017 11:46:50 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/aries