ராசிபலன்


டுத்தவர் நலனில் அக்கறை செலுத்தும் நாள். ஆதாயம் எதிர்பார்த்தபடி கிடைக்கும். பிள்ளைகள் வழியில் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். நீண்ட நாளைய ஆசையொன்று நிறைவேறும்.

Astrology

9/23/2017 5:19:24 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/cancer