ராசிபலன்


சொல்லைச் செயலாக்கிக் காட்டும் நாள். மற்றவர்கள் பாராட்டும் விதத்தில் காரியமொன்றைச் செய்து முடிப்பீர்கள். தொழில் வளர்ச்சிக்கு திறமை மிக்கவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.

Astrology

11/22/2017 11:57:12 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/leo