ராசிபலன்


வீட்டுத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். விரும்பியபடியே ஊர்மாற்றம் அமையும். சொல்லை செயலாக்கி காட்டுவீர்கள். குடும்பத்தில் மங்கல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதற்கான அறிகுறி தோன்றும்.

Astrology

9/23/2017 5:20:00 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/libra