ராசிபலன்


ண்பர்கள் நல்ல தகவல்களைக் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் நாள். கொடுக்கல்– வாங்கல்களில் இருந்த குழப்பங்கள் மறையும். வியாபார விரோதம் விலகும். மாற்று மருத்துவத்தால் உடல் நலம் சீராகும்.

Astrology

11/22/2017 11:52:47 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/sagittarius