ராசிபலன்


ற்றவர்களின் பாராட்டுக்களைப் பெற்று மகிழ்ச்சி காணும் நாள். குடும்பத்திற்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்கள் முதல் ஆடம்பர பொருள்கள் வரை வாங்கிச் சேர்க்கும் எண்ணம் உருவாகும்.

Astrology

9/23/2017 5:12:31 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/scorpio