ஆன்மிக செய்திகள்

28. திருப்பாவை - திருப்பள்ளியெழுச்சி

திருப்பாவை கறவைகள் பின்சென்று கானம்சேர்ந்து உண்போம் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்க்குலத்து உன்தன்னைப் பிறவி பெறுந்தனை புண்ணியம்


திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலில் ஆருத்ரா தரிசனம்: பூச்சப்பரத்தில் நடராஜர், சிவகாமி அம்பாள் வீதிஉலா

திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலில் ஆருத்ரா தரிசனம்: பூச்சப்பரத்தில் நடராஜர், சிவகாமி அம்பாள் வீதிஉலா ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்

27. திருப்பாவை - திருப்பள்ளியெழுச்சி

திருப்பாவை கூடாரை வெல்லும்சீர்க் கோவிந்தா! உன்தன்னைப் பாடிப் பறைகொண்டு யாம்பெறு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக, சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றுஅனைய பல்

26. திருப்பாவை - திருப்பள்ளியெழுச்சி

திருப்பாவை மாலே! மணிவண்ணா! மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சனியமே போல்வன சங்கங்கள், போ

25. திருப்பாவை - திருப்பள்ளியெழுச்சி

திருப்பாவை ஒருத்தி மகனாய்ப் பிறந்து ஓர்இரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தரிக்கிலான் ஆகித்தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தைப் பிழைப்பித்துக் கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே! உன்னை அருத்தித்து வந்தோம்; பறை

24. திருப்பாவை - திருப்பள்ளியெழுச்சி

திருப்பாவை அன்றுஇவ் உலகம் அளந்தாய்! அடிபோற்றி சென்றுஅங்குத் தென்இலங்கை செற்றாய்! திறல்போற்றி பொன்றச் சகடம் உதைத்தாய்! புகழ்போற்றி கன்று குணிலா எறிந்தாய்! கழல்போற்றி குன்று குடையா எடுத்தாய்! குணம்போற்றி வென்று பகை கெடுக்கும்

பிறவா நிலை அருளும் வைகுண்ட ஏகாதசி

தாயிற் சிறந்ததோர் கோவில் இல்லை; காயத்ரியை விட உயர்ந்த மந்திரம் இல்லை; கங்கையை விட சிறந்த தீர்த்தம் இல்லை; ஏகாதசியை விட சிறந்த விரதம் இல்லை; என புராணங்கள் கூறுகின்றன.

23. திருப்பாவை - திருப்பள்ளியெழுச்சி

திருப்பாவை மாரி மலைமுழஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீவிழித்து வேரி மயிர்பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துஉதறி மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டுப் போதருமா போலேநீ பூ

22. திருப்பாவை - திருப்பள்ளியெழுச்சி

திருப்பாவை அங்கண்மா ஞாலத்து அரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக் கட்டிற்கீழே சங்கம் இருப்பார்போல் வந்துதலைப் பெய்தோம் கிங்கிணி வாய்ச்செய்த

சாபங்களைப் போக்கும் மங்களநாதர்

உலகில் உள்ள எந்த நாட்டிற்கும் இல்லாத சிறப்பு, நமது பாரத தேசத்திற்கு உண்டு. இந்தியாவை புண்ணிய பூமி, புனித பூமி, ஞான பூமி என்று எல்லோரும் அழைக்க காரணம், நம் நாட்டில்தான் பல்வேறு புண்ணிய ஷேத்திரங்களும்,

மேலும் ஆன்மிகம்

5