உங்கள் முகவரி

கட்டுமானப் பொருட்கள் விலை விவரம்

மணல், சிமெண்டு, ஜல்லி, செங்கல், இரும்புக்கம்பி போன்ற கட்டுமானப் பொருட்கள் விலை விவரம் மற்றும் கட்டுமானத்தொழிலாளர்களுக்கான சம்பள விவரம் இங்கே இடம்பெற்றுள்ளது.


வங்கி வட்டி கடன் விகிதம் குறைத்து அறிவிப்பு

ரிசர்வ் வங்கியானது, வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை 0.25 சதவீதமாக குறைத்து அறிவித்துள்ளது.

கட்டுமான பணிகளில் சிக்கன முறைகள்

வீட்டின் வெவ்வேறு அறைகளுக்கு இடையில் அமைக்கப்படும் பளு தாங்காத பார்ட்டி‌ஷன் சுவர்களுக்கு முடிந்த வரை கான்கிரீட் அல்லது செங்கல் சுவர்களை தவிர்ப்பது பல விதங்களில் நன்மை அளிப்பதாகும்.

குடியிருப்புகளை பராமரிக்க உதவும் கருவிகள்

கட்டுமான அமைப்புகள் எவ்வளவு கவனத்துடன் உருவாக்கப்படுகின்றனவோ அதே கவனத்துடன் பராமரிப்பு பணிகளையும் செய்து வரவேண்டும் என்று கட்டுமான வல்லுனர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

கூடுதல் கடன் தொகை பெற உதவும் ‘ஸ்டெப் அப் லோன்’

வங்கிகள் வீட்டு கடன் அளிக்கும்போது மாத சம்பளம் உள்ளிட்ட இதர வருமானங்கள் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு கடன் தருகின்றன.

ஆற்று மணல் பயன்பாட்டில் பரிசோதனை முறைகள்

பொதுவாக, நமது பகுதிகளில் நுண் ஜல்லியாக ஆற்று மணல் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

அறை சுவர்களுக்கேற்ற கண்கவர் வண்ணங்கள்

மனிதர்கள் மூச்சு விடுவதுபோல கட்டமைப்புகளின் சுவர்களுக்கும் சுவாசம் இருப்பதாக கட்டுமான அறிவியல் தெரிவிக்கிறது. அதனால் தக்க பாராமரிப்புகளை மேற்கொண்டு சுவர்களை பராமரித்து வருவது அவசியம்.

தவணை முறையில் வீட்டுமனை வாங்கும் போது...

புற நகர்ப்பகுதிகளில் உள்ள வீட்டு மனைகளை தவணை முறையில் வாங்கும் போது முதல் தவணை செலுத்தியவுடன் அதற்குரிய அக்ரிமெண்டு போடுவது அவசியம்.

கான்கிரீட் அமைப்புகளின் வலிமைக்கு வேதியியல் கலவைகள்

கான்கிரீட் கட்டமைப்பின் மூலப்பொருள்களாக சிமெண்டு, ஜல்லி, மணல் மற்றும் தண்ணீர் ஆகியவை உள்ளன.

கட்டுமானப் பொருட்கள் விலை விவரம்

மணல், சிமெண்டு, ஜல்லி, செங்கல், இரும்புக்கம்பி போன்ற கட்டுமானப்பொருட்கள் விலை விவரம் மற்றும் கட்டுமானத் தொழிலாளர்களுக்கான சம்பள விவரம் இங்கே இடம் பெற்றுள்ளது.

மேலும் உங்கள் முகவரி

5