ராசிபலன்


முக்கியப் பிரமுகர்களால் முன்னேற்றம் கிடைக்கும் நாள். நேற்று நடைபெறாத காரியம்இன்று நடைபெறும். நிதி நிலை உயரும். சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள். பஞ்சாயத்துக்கள் நல்ல முடிவிற்கு வரும்.

Districts

11/21/2017 6:58:48 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/aries