ராசிபலன்


புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டு மகிழும் நாள். பூமி வாங்கும் யோகம் உண்டு. உடன்பிறப்புகள் உங்கள் உள்ளமறிந்து நடந்து கொள்வர். பிரிந்து சென்றவர்கள் பிரியமுடன் வந்திணைவர்.

Astrology

11/22/2017 11:39:59 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/pisces