ராசிபலன்


அதிக விரயங்கள் ஆட்கொள்ளும் நாள். எந்த முக்கிய முடிவு எடுத்தாலும் குடும்பத்தினர்களுடன் கலந்து ஆலோசிப்பது
நல்லது. பணத்தேவைகள் கடைசி நேரத்தில் பூர்த்தியாகலாம்.

Astrology

9/19/2020 3:48:58 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aquarius