ராசிபலன்


வளர்ச்சி கூடும் நாள். காரியவெற்றிக்கு கண்ணியமிக்கவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வீடு, இடம் வாங்குவது சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி வெற்றி பெறும். குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் அகலும்.

 

Astrology

4/11/2021 10:01:22 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aquarius