ராசிபலன்


நூதனப் பொருள் சேர்க்கை ஏற்படும் நாள். பெருமைக்குரிய சம்பவமொன்று நடைபெறலாம். புதிய வாகனம் வாங்கப் போட்ட திட்டம் கைகூடும். பத்திரப் பதவில் இருந்த தடை அகலும். வீடு வாங்கும் முயற்சி கைகூடும்.

Astrology

1/17/2019 6:04:45 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aquarius