ராசிபலன்


உதிரி வருமானங்கள் பெருகும் நாள். பிரபலமானவர்களின் சந்திப்பு கிடைத்து மகிழ்வீர்கள்.  பரபரப்புடன் செயல்படுவீர்கள். பாதியில் நின்ற கட்டிடப் பணிகளை மீதியும் தொடரும் எண்ணம் உருவாகும். வரவு திருப்தி தரும்.

Astrology

11/18/2018 3:32:14 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aquarius