ராசிபலன்


ழைத்து முன்னேறி உயர்வடைய வேண்டும் என்று 
நினைக்கும் நாள். உரிய நேரத்தில் பணம் வந்து சேரும். எதிர்பார்த்த காரியம் நடைபெறும். குடும்பத்தில் அமைதி கூடும்.

Astrology

7/10/2020 9:24:35 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Aquarius