ராசிபலன்


ணவசதி  பெருகும் நாள். பதவி உங்களைத் தேடிவரும். இதுவரை இருந்தபிரச்சினைகள் இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும். வியாபார முன்னேற்றத்தில் இருந்த இடர்பாடுகள் அகலும். அயல்நாட்டிலிருந்து உத்யோகத்திற்கான அழைப்புகள் வரலாம்.

Astrology

9/16/2019 10:00:56 AM

http://www.dailythanthi.com/astrology/AstroBenefits/Aquarius