ராசிபலன்


தொட்ட காரியத்தில் வெற்றி கிட்டும் நாள். போன் மூலம் பொன்னான தகவல் வந்து சேரும். கரைந்த சேமிப்புகளை ஈடுகட்டுவீர்கள். இல்லத்திற்கு தேவையான பொருட்கைளை வாங்கும் நிர்ப்பந்தம் ஏற்படும்.

Astrology

9/21/2021 6:40:50 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Cancer