ராசிபலன்


முடியாத காரியத்தை முடித்துக் கொடுக்க முன்வரும் நாள். உத்தியோக நலன் கருதி பயண மொன்றை மேற்கொள்ளக் கூடிய சூழ்நிலை உருவாகும். ஆசைப்பட்ட பொருளொன்றை அதிக விலை கொடுத்து வாங்குவீர்கள். 

Astrology

9/19/2018 10:39:19 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/cancer