ராசிபலன்


சொத்துக்களால் ஆதாயம் கிட்டும் நாள். நண்பர்களிடம் நாசூக்காகப் பேசி காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். வருமானம் திருப்தி தரும். பயணத்தால் புகழ் மிக்கவர்களின் சந்திப்பு கிட்டும்.

Astrology

4/20/2019 1:00:43 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Cancer