ராசிபலன்


யோகங்கள் வந்து சேர யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். கொடுக்கல்-வாங்கல்களில் விழிப்புணர்ச்சியுடன் இருப்பது நல்லது. பிறருக்காக பொறுப்புகள் சொல்வதைத் தவிர்க்கவும்.

Astrology

1/17/2021 9:30:56 PM

http://www.dailythanthi.com/astrology/AstroBenefits/Cancer