ராசிபலன்


 

மாலை நேரத்தில் மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். மதியத்திற்கு மேல் விரயம் உண்டு. வெளிவட்டாரப் பழக்க வழக்கத்தில் விழிப்புணர்ச்சி தேவை. கொள்கைப்பிடிப்பைத் தளர்த்திக்கொள்ள நேரிடும். உறவினர் பகையுண்டு.  

Astrology

1/26/2020 12:00:19 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Cancer