ராசிபலன்


கிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நாள். சகோதர சச்சரவுகள் அகலும். குழப்பங்கள் தீரும். செலவைக் குறைத்து சேமிப்பை உயர்த்துவீர்கள். முன்னுக்குப் பின்னாகப் பேசியவர்கள்
கூட இனி ஒத்துவருவர்.

Astrology

7/10/2020 9:22:23 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn