ராசிபலன்


பற்றாக்குறை தீர்ந்து பணவரவு கூடும் நாள். பக்கத்தில் இருப்பவர்களால் ஏற்பட்ட பகை மாறும். தொழிலில் எதிர்ப்பாக இருந்த கூட்டாளிகள் இணக்கத்துடன் நடந்து கொள்வர்.

Astrology

9/19/2020 3:26:16 PM

http://www.dailythanthi.com/astrology/astroBenefits/capricorn