ராசிபலன்


ரோக்கியம் சீராகி ஆனந்தப்படுத்தும் நாள். தொழில், வியாபாரத்தில் உள்ள மறைமுக போட்டிகள், எதிர்ப்புகளை முறியடிப்பீர்கள். சொந்த பந்தங்களுடன் ஏற்பட்ட மனஸ்தாபங்கள் அகலும்.

Astrology

3/24/2018 9:10:59 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/capricorn