ராசிபலன்


வாகனமாற்றச் சிந்தனை மேலோங்கும் நாள். வரவு திருப்தி தரும். உடன்பிறப்புகளின் ஒத்துழைப்பு கிட்டும். வழக்குகள் உங்களுக்குச் சாதகமாக அமையும். வியாபார விருத்தி ஏற்படும். தொழில் சீராக நடைபெறும்.

Astrology

9/16/2019 8:24:43 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn