ராசிபலன்


த்தியோகத்தில் உயர்வு கிட்டும் நாள். உற்சாகத்தோடு செயல்படுவீர்கள். அஞ்சல்வழிச் செய்தி நெஞ்சை மகிழ்விக்கும். வரவேண்டிய பாக்கிகள் வந்து சேரும். வெளிநாட்டுத் தொடர்பு வெற்றி தரும். தாயின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.

Astrology

4/22/2019 12:43:31 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn