ராசிபலன்


ல்யாண வாய்ப்புக் கைகூடும் நாள். பணம் எவ்வளவு வந்தாலும் பற்றாக்குறை ஏற்படலாம். நீங்கள் எதிர்பாராத விதத்தில் உறவினர் ஒருவரின் வருகை உண்டு. எடுத்த செயல்களை முடிக்க அதிக அலைச்சலை மேற்கொள்வீர்கள்.

Astrology

11/18/2019 6:09:52 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn