ராசிபலன்


நட்பு பகையாகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டிய நாள். வாங்கல்–கொடுக்கல்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. தொழில் முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சியில் அலைச்சல்களைச் சந்திக்கும் சூழ்நிலை உருவாகும்.

Astrology

12/16/2018 2:39:42 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini