ராசிபலன்


விரயங்கள் ஏற்படாதிருக்க விழிப்பு ணர்ச்சி தேவைப்படும் நாள். கொள்கை பிடிப்பைக் கொஞ்சம் தளர்த்திக் கொள்ளும் சூழ்நிலை ஏற்படும். வீடு மாற்றம், இடமாற்றம், பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும்.

Astrology

9/21/2018 2:08:32 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/gemini