ராசிபலன்


ஆனந்த வாழ்வுக்கு அடித்தளம் அமைக்கும் நாள். திட்டமிட்ட காரியம் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறும். தொழில் சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சிக்கு பங்குதாரர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.

 

Astrology

10/1/2020 9:21:17 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini