ராசிபலன்


டிப்படை வசதிகள் பெருக அதிகச் செலவு செய் யும் நாள். ஆதாயம் தரும் தகவல் அலைபேசி மூலம் வரும். சுபச் செலவுகள் உண்டு. பேச்சுத் திறமையால் சூழ்ச்சிகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். பிள்ளைகளை மேற்பார்வையில் வைத்துக் கொள்வது நல்லது.

Astrology

9/23/2019 9:10:12 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini