ராசிபலன்


எதையும் ஒருமுறைக்குப் பலமுறை யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே என்று நினைப்பீர்கள். வாகனப் பழுதுச் செலவுகளால் கையிருப்புக் கரையலாம்.

 

Astrology

4/11/2021 7:46:20 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Leo