ராசிபலன்


காலை நேரத்தில் கவனம் தேவைப்படும். நாள். மதியத்திற்கு மேல் உறவினர் வழியில் ஏற்பட்ட வருத்தங்கள் அகலும். தொழில் வளர்ச்சிக்காகப் புதிய பங்குதாரர்களைச் சேர்க்க முன்வருவீர்கள்.

Astrology

9/23/2021 6:06:30 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Leo