ராசிபலன்


வருமானம் திருப்தி தரும் நாள். தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்களைச் சேர்க்க முன்வருவீர்கள். திரும்பிச் சென்ற வரன்கள் மீண்டும் வரலாம். சொத்துகள் வாங்குவது பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள்.

Astrology

6/19/2021 10:30:46 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Leo