ராசிபலன்


 

தனவரவு தாராளமாக வந்துசேரும் நாள். பாகப்பிரிவினைகள் சுமுகமாக முடியும். பிள்ளை களின் வளர்ச்சியைக் கண்டு பெருமைப் படுவீர்கள். அரசியல்வாதிகளால் ஆதாயம் உண்டு. தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.       

Astrology

1/23/2020 12:33:25 AM

http://www.dailythanthi.com/astrology/AstroBenefits/Leo