ராசிபலன்


 

பூமி வாங்கும் முயற்சியில் இருந்த தடை அகலும் நாள். புதிய பாதை புலப்படும். ஆற்றல் மிக்கவர்களின் ஆதரவு உண்டு. தொழில் வளர்ச்சி மேலோங்கும். தொகை எதிர்பார்த்த படியே வந்து சேரும்.       

Astrology

7/21/2019 11:52:07 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra