ராசிபலன்


திகாரிகளால் அனுகூலம் கிடைக்கும் நாள். சுபச்செலவு ஏற்படும். எதிர்ப்புகளை முறியடிக்க எளிதில் திட்டம் தீட்டுவீர்கள். பணம் தாராளமாக புரளும். எந்தக் காரியத்தையும் எடுத்தோம், முடித்தோம் என்று செய்து முடிப்பீர்கள்.

Astrology

9/16/2019 9:07:24 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra