ராசிபலன்


அருகில் உள்ளவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும் நாள். ஒவ்வாத உணவால் உடல் நலத்தில் சீர்கேடு ஏற்படும். அதிகப் பயன் தராத பொருட்களை விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டாம்.

Astrology

9/21/2021 8:23:32 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra