ராசிபலன்


வனமுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். எதையும் ஒருமுறைக்குப் பலமுறை யோசித்துச் செய்வது நல்லது. தொழில் பணியாளர்களிடம் கூடுதல் கவனம் தேவை. பயணங்களில் மாற்றம் செய்ய நேரிடும். 

Astrology

1/18/2019 5:13:22 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra