ராசிபலன்


ரவும் செலவும் சமமாகும் நாள். பயணங்களால் பால்ய நண்பர்கள் ஒருவரின் சந்திப்பு கிட்டும். தொழில் ரீதியாக புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்து சேரலாம். விலையுயர்ந்த பொருட்களை வாங்கிச் சேர்க்கும் யோகம் உண்டு. 

Astrology

11/18/2019 7:47:16 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra