ராசிபலன்


திட்டமிட்ட காரியங்கள் திட்டமிட்டபடியே நடைபெறும் நாள். வழக்குகள் சாதகமாகும். வருமானம் திருப்தி தரும். தொழிலில் இருந்த மந்த நிலைமாறும். நீண்ட நாட்களாக
 நிலவி வந்த குடும்பப் பிரச்சினைக்கு நல்ல முடிவெடுப்பீர்கள்.

News

7/10/2020 9:27:24 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra