ராசிபலன்


சேமிப்பு உயரும் நாள். உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும். வீடு, இடம் வாங்கப் போட்ட திட்டங்கள் நிறை வேறும். மற்றவர்கள் வியக்குமளவுக்கு செயல் ஒன்றைச் செய்து முடிப்பீர்கள்.

 

Astrology

6/14/2021 9:27:50 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Libra