ராசிபலன்


நல்ல தகவல் இல்லம் வந்து சேரும் நாள். வீட்டிற்குத் தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்கி மகிழும் வாய்ப்பு உண்டு. புதியவர்களின் சந்திப்பால் பொருளாதார நிலை உயரும்.

Astrology

11/16/2018 7:18:19 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/libra