ராசிபலன்


 

விரயங்களைச் சமாளிக்க வேண்டிய நாள். வீடுமாற்றம் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள். பிள்ளைகளின் ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். இடம், பூமி வாங்கிச் சேர்க்கும் எண்ணம் மேலோங்கும்.    

Astrology

7/21/2019 11:51:58 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Pisces