ராசிபலன்


மனதில் உற்சாகமும், மகிழ்ச்சியும் அதிகரிக்கும் நாள். தனவரவில் இருந்த தடைகள் அகலும். பழைய வாகனத்தைக் கொடுத்துப் புதிய வாகனம் வாங்குவது பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள். தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு.

Astrology

4/11/2021 9:17:28 AM

http://www.dailythanthi.com/astrology/astrobenefits/pisces