ராசிபலன்


டன் சுமை குறைய எடுத்த முயற்சி கைகூடும் நாள். பணம் எதிர்பார்த்த இடத்தில் இருந்து வந்து சேரும். குழந்தைகளின்
பழக்கவழக்கத்தில் திடீர் மாறுதல் காண்பீர்கள்.

Astrology

7/10/2020 9:07:09 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Pisces