ராசிபலன்


வருமானம் எதிர்பார்த்தபடியே வந்து சேரும் நாள். தொழிலில் இழப்புகளை ஈடுசெய்ய புதிய வழிமுறையைக் கையாள்வீர்கள். பிள்ளைகளின் பழக்க வழக்கங்களை நெறிப்படுத்துவீர்கள்.

Astrology

9/26/2021 2:13:39 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Pisces