ராசிபலன்


நீண்ட நாள் ஆசைகள் பூர்த்தியாகும் நாள். பிற இனத்தாரால் பெருமை வந்து சேரும் சாதுர்யமாக செயல்பட்டு பொருள்வரவைப் பெருக்கிக்கொள்வீர்கள். இடம், பூமி வாங்கும் யோகம் உண்டு. உடல்நலம் சீராகும்.      

News

11/21/2018 1:50:14 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Sagittarius