ராசிபலன்


னச்சுமை குறையும் நாள். நண்பர்கள் தக்க சமயத்தில் கைகொடுத்து உதவுவர். வருமானம் உயரும். வாழ்க்கைத் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். பிள்ளைகள் வழியில் ஏற்பட்ட பிரச்சினை நல்ல முடிவிற்கு வரும்.

Astrology

9/16/2019 10:17:45 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Sagittarius