ராசிபலன்


வரவும் - செலவும் சமமாகும் நாள். மறதியால் விட்டுப்போன பணிகளைத் தொடருவீர்கள். ஆரோக்கியம் சீராகும். அடுத்தவர் நலனில் அக்கறை காட்டியதற்கு ஆதாயம் கிடைக்கும்.

Astrology

9/19/2020 2:28:57 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Sagittarius