ராசிபலன்


ஞ்சாயத்துக்கள் சாதகமாக முடியும் நாள். அன்னிய தேசத்திலிருந்து அனுகூலச் செய்தி வந்து சேரும். குடும்பத்தினர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்துச்செல்வது நல்லது. பணிகளை விரைந்து முடிக்கும் எண்ணம் உருவாகும்.

Astrology

1/19/2019 12:13:47 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Sagittarius