ராசிபலன்


 

வரவு திருப்தி தரும்  நாள். தொழில் போட்டிகளைச் சமாளிப்பீர்கள். பொருளாதார நலன் கருதி வெளியூர் பயணமொன்றை மேற்கொள்வீர்கள். ஆடம் பரப்பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் ஏற்படும்.      

Astrology

4/23/2019 6:50:27 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Sagittarius