ராசிபலன்


மனக்குழப்பம் ஏற்படும் நாள். வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளை அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. வாங்கிய இடத்தை விற்கும் சூழ்நிலை உருவாகலாம்.

Astrology

6/14/2021 6:48:53 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Sagittarius