ராசிபலன்


யோசித்துச் செயல்பட வேண்டிய நாள். எளிதில் முடிக்க நினைத்த காரியம் இழுபறி நிலையில் இருக்கும். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்ற இயலாது. குடும்பச்சுமை கூடும். விரயம் அதிகரிக்கும்.

Astrology

1/19/2022 8:55:56 PM

http://www.dailythanthi.com/astrology/AstroBenefits/Sagittarius