ராசிபலன்


வளர்ச்சியில் தளர்ச்சி ஏற்படும் நாள். எப்படியும் முடிந்துவிடும் என நினைத்த வேலையொன்று முடியாமல் போகலாம். தொழில் பங்குதாரர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. வரவு வருவதற்கு முன்னே செலவுகள் காத்திருக்கும்.

Astrology

4/27/2018 12:58:30 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/sagittarius