ராசிபலன்


 

தாராளமாகச் செலவிட்டு மகிழும் நாள். தாய்வழி ஆதரவு உண்டு. வியாபாரத்தில் ஆக்க பூர்வமான மாற்றங்களைச் செய்ய முன்வருவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக சந்திக்க நினைத்த ஒருவரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிட்டும்.     

Astrology

7/21/2019 11:48:12 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Sagittarius