ராசிபலன்


சான்றோர்களின் சந்திப்புக் கிடைத்து மகிழும் நாள். இல்லத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும். வியாபார முன்னேற்றம் உண்டு. தாய்வழி உறவினர்கள் தக்க விதத்தில் உதவுவர்.

Astrology

9/21/2021 7:19:54 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Scorpio