ராசிபலன்


முன்னேற்றம் கூடும் நாள். அதிகாரப் பதவியில் உள்ளவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்திற்குத் தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

 

Astrology

4/11/2021 10:51:01 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Scorpio