ராசிபலன்


 

தேவைகள் பூர்த்தியாக தெய்வ வழிபாடு களை மேற்கொள்ள வேண்டியநாள். நிதானத் தைக் கடைப்பிடித்தால் நிம்மதி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் எதிர்பாராத செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். மறதி அதிகரிக்கும்.       

Astrology

1/23/2020 1:44:12 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus