ராசிபலன்


ளிமயமான வாழ்க்கைக்கு உறுதுணை புரியும் நாள். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்றி விடுவீர்கள். ஆடை, ஆபரண சேர்க்கை உண்டு. அடுத்தவர்களுக்காக வாங்கிக் கொடுத்த தொகை வந்து சேரும்.

News

1/18/2019 5:45:09 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus