ராசிபலன்


திப்பும், மரியாதையும் உயரும் நாள். தனவரவில் இருந்த தடை அகலும். எடுத்த செயலை இனிதே செய்து முடிப்பீர்கள். புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும்முன் யோசிப்பது நல்லது. புகழ்மிக்கவர்கள் உங்கள் புது முயற்சிக்கு கைகொடுத்து உதவுவர்.

News

9/16/2019 9:04:49 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus