ராசிபலன்


சந்தோ‌ஷங்களைச் சந்திக்கும் நாள். வியாபார விரோதங்கள் விலகும். வாங்கல்– கொடுக்கல்களை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள முன்வருவீர்கள். சுப நிகழ்ச்சிகள் இல்லத்தில் நடைபெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும்.

Astrology

9/25/2018 7:03:45 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus