ராசிபலன்


புதுமுயற்சிகளில் வெற்றிகிட்டும் நாள். செய்யும் காரியத்திலேயே கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பீர்கள். வியாபார போட்டிகள் அகலும். விரயத்திற்கேற்ப வரவு வந்து சேரும்.

 

Astrology

7/10/2020 9:43:12 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus