ராசிபலன்


தொழில் முயற்சிகளில் வெற்றிகிட்டும் நாள். தொகை எதிர்பார்த்தபடி கிடைக்கும். வளர்ச்சிப் பாதையில் செல்ல சிலரின் சந்திப்பு பலன் தரும். அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்கிச் சேர்க்க முன்வருவீர்கள்.

Astrology

4/11/2021 8:31:26 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Taurus