ராசிபலன்


நாவன்மையால் நல்ல பெயர் எடுக்கும் நாள். வெளியுலகத் தொடர்புகள் விரிவடையும். இல்லத்தில் நல்ல காரியங்கள் நடைபெறுவதற்கான அறிகுறிகள் தோன்றும். பணத்தேவைகள் உடனுக்குடன் பூர்த்தியாகும்.

Astrology

1/19/2022 9:12:33 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/taurus