ராசிபலன்


முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள். வழக்குகள் சாதகமாகும். வருங்கால நலன்கருதி எடுத்த முயற்சிக்கு வள்ளல் களின் ஒத்துழைப்பு உண்டு. பூர்வீக சொத்துப் பிரச்சினை சாதகமாக முடியும்.

Astrology

1/18/2019 6:19:29 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Virgo