ராசிபலன்


குழப்பங்கள் அகலக் கூடயிருப்பவரை அனு சரித்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். பணத்தேவை களுக்காக எடுத்த முயற்சி கடைசி நேரத்தில் தான் பூர்த்தியாகும். வீடு மாற்றம் பற்றிய தகவல் வந்து சேரும். விரக்தி மேலோங்கும். 

Astrology

9/16/2019 9:02:52 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Virgo