ராசிபலன்


உயரதிகாரிகளை அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். உத்தியோகத்தில் உடனிருப்பவர்களால் ஒரு சில தொல்லைகள் ஏற்படலாம். நண்பர்களிடம் ஒப்படைத்த பொறுப்புகள் மீண்டும் உங்களிடமே திரும்பி வரலாம்.

Astrology

11/16/2018 5:15:08 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Virgo