ராசிபலன் 

போன் மூலம் பொன்னான செய்திகள் வந்துசேரும் நாள். வாங்கல்–கொடுக்கல்கள் ஒழுங்காகும். பயணத்தால் புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். நேற்றைய பிரச்சினை யொன்று இன்று நல்ல முடிவிற்கு வரும்.           

Astrology

1/23/2020 3:24:58 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Virgo