ராசிபலன்


ல்லம் தேடி இனிய செய்திகள் வந்து சேரும் நாள். பண
வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பு செய்வர். எதையும் யோசித்துச் செய்ய வேண்டுமென்று இல்லத்தினர்களிடம் எடுத்துரைப்பீர்கள்.

Astrology

7/10/2020 10:02:28 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Virgo