ராசிபலன்


அருகில் உள்ளவர்களை அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டிய நாள். அடுத்தவர் நலனில் அக்கறை காட்டுவீர்கள். வாங்கல்-கொடுக்கல்களில் விழிப்புணர்ச்சி தேவை. கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்ற இயலாது.

 

Astrology

9/26/2021 4:06:32 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Virgo