ராசிபலன்


ணம் பல வழிகளிலும் வந்து பையை நிரப்பும் நாள். வளர்ச்சிப் பாதையை நோக்கி அடியெடுத்து வைப்பீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கும் முயற்சி வெற்றி தரும். பயணம் எதிர்பார்த்த நற்பலன்களைத் தரும்.

Astrology

2/25/2018 3:04:40 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/aquarius