ராசிபலன்


முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியப் புள்ளிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் நாள். பிரபலமானவர்களைப் பிரயாணத்தில் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். தெய்வ திருப்பணிக்கு கொடுத்து உதவுவீர்கள். வரன்கள் வாயில் தேடி வந்து சேரலாம்.

Astrology

2/25/2018 2:45:31 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/capricorn