ராசிபலன்


ஞ்சாயத்துக்கள் நல்ல முடிவிற்கு வரும் நாள். துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் கூடும்.  வீட்டுத்தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். பெரியமனிதர்கள் உங்கள் பிரச்சினை தீர வழி வகுத்துக் கொடுப்பர்.

Astrology

2/25/2018 2:54:11 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/libra