மாவட்ட செய்திகள்

கொண்டைக்கடலை விலை குறைந்தது + "||" + Market situation

கொண்டைக்கடலை விலை குறைந்தது

கொண்டைக்கடலை விலை குறைந்தது
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் கொண்டைக்கடலை விலை குறைந்து காணப்பட்டது.
விருதுநகர்,
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் கொண்டைக்கடலை விலை குறைந்து காணப்பட்டது. 
உளுந்து 
உளுந்து 100 கிலோ மூடை ரூ.9,200 முதல் ரூ.9,900 வரையிலும், உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு ரூ.10,700 முதல் ரூ.12,200 வரையிலும்,  தொலி உளுந்தம் பருப்பு ரூ. 9,200 முதல ரூ.9,700  வரையிலும் விற்பனை ஆனது. 
பாசிப்பருப்பு 100 கிலோ மூடை ரூ.11,700 முதல் ரூ.12,200 வரையிலும், பாசிப்பயறு ரூ.8,200 முதல் ரூ. 8,700 வரையிலும் விற்பனையானது.
வத்தல் 
துவரை 100 கிலோ மூடை ரூ. 6,300 முதல் ரூ.7,400 வரையிலும், துவரம்பருப்பு ரூ.9,700 முதல் ரூ.10,700 வரையிலும் விற்பனையானது. 
மல்லி லைன் ரகம் 40 கிலோ ரூ.2,950 முதல் ரூ. 3,050 வரையிலும், மல்லி நாடுரகம் ரூ.4 ஆயிரம் வரை விற்பனையானது.
 முண்டு வத்தல் ரூ.12,000 முதல் ரூ. 13 ஆயிரம் வரையிலும், ஏ.சி. வத்தல் ரூ.13,700 முதல் ரூ.14 ஆயிரம் வரையிலும், புது வத்தல் ரூ.8 ஆயிரம் முதல் ரூ. 12 ஆயிரம் வரையும் விற்பனையானது.
சமையல் எண்ணெய்
 கடலை எண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.2,615 ஆகவும், நல்லெண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.3,548 ஆகவும், பாமாயில் 15 கிலோ ரூ.48 விலை உயர்ந்து ரூ. 1,920 ஆகவும், சூரியகாந்தி எண்ணெய் ரூ.1,900 ஆகவும் விற்பனையானது.
நிலக்கடலை பருப்பு 80 கிலோ ரூ.7,400 ஆக விற்பனையானது. கடலை புண்ணாக்கு 100 கிலோ ரூ. 4,150ஆகவும், எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோ ரூ. 1,900 ஆகவும் விற்பனையானது.
மைதா 
 சீனி 100 கிலோ ரூ.20 விலை குறைந்து ரூ. 3,480 ஆகவும், கொண்டைக்கடலை குவிண்டால் ரூ.400 விலை குறைந்து ரூ.5,000 ஆகவும், பொரிகடலை  45 கிலோ ரூ.50 விலை உயர்ந்து ரூ. 3,900 ஆகவும், மைதா முதல் ரகம் ரூ.3,500 ஆகவும், 2-ம் ரகம் ரூ. 2,400 ஆகவும், ஆட்டா 25 கிலோ ரூ. 900 ஆகவும், ரவை 25 கிலோ ரூ.1, 120 ஆகவும், கோதுமை தவிடு 50 கிலோ ரூ. 750 ஆகவும், பட்டாணி 100 கிலோ ரூ.8,100 ஆகவும், பட்டாணி பருப்பு ரூ.8,300 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.
மசூர் பருப்பு ரூ.7,100 ஆகவும் விற்பனையானது. காபி பிளாண்டேஷன் பிபி ரகம் 50 கிலோ ரூ. 13,750 ஆகவும், ஏரகம்  ரூ.16,250 ஆகவும் சி ரகம் ரூ.11,000 ஆகவும், ரோபஸ்டா ஏ ரகம் ரூ.8 ஆயிரமாகவும், பிளாக் பிரவுன் ரகம் ரூ. 7 ஆயிரமாகவும் விற்பனையானது.

தொடர்புடைய செய்திகள்

1. கடலை எண்ணெய் விலை குறைவு
விருதுநகர் மார்க்ெகட்டில் கடலை எண்ணெய் விலை குறைந்து காணப்பட்டது.
2. உளுந்து விலை குறைந்தது
விருதுநகர் மார்க்ெகட்டில் உளுந்து விைல குறைந்து காணப்பட்டது.
3. சீனி விலை உயர்ந்தது
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் சீனி விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
4. நல்லெண்ணெய் விலை உயர்வு
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் நல்லெண்ணெய் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
5. பாமாயில் விலை குறைந்தது
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் பாமாயில் விலை குைறந்து காணப்பட்டது.