மாவட்ட செய்திகள்

சமையல் எண்ணெய் விலை உயர்வு + "||" + Market situation

சமையல் எண்ணெய் விலை உயர்வு

சமையல் எண்ணெய் விலை உயர்வு
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் சமையல் எண்ணெய் விலை உயர்ந்து காணப்படுகிறது.
விருதுநகர்,
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் சமையல் எண்ணெய் விலை உயர்ந்து காணப்படுகிறது. 
உளுந்து 
உளுந்து 100 கிலோ மூடை ரூ.400 விலை உயர்ந்து ரூ.9,600 முதல் ரூ.10,300 வரையிலும், உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு ரூ.10,700 முதல் ரூ.12,200 வரையிலும்,  தொலி உளுந்தம் பருப்பு ரூ. 9,200 முதல ரூ.9,700  வரையிலும் விற்பனை ஆனது.  பாசிப்பருப்பு 100 கிலோ மூடை ரூ.11,700 முதல் ரூ.12,200 வரையிலும், பாசிப்பயறு ரூ.8,200 முதல் ரூ. 8,700 வரையிலும் விற்பனையானது.
வத்தல் 
துவரை 100 கிலோ மூடை ரூ.500 விலை உயர்ந்து  ரூ. 6,800 முதல் ரூ.7,900 வரையிலும், துவரம்பருப்பு ரூ.400 விலை உயர்ந்து ரூ.10,100 முதல் ரூ.11,100 வரையிலும் விற்பனையானது. 
மல்லி லைன் ரகம் 40 கிலோ ரூ.2,950 முதல் ரூ. 3,050 வரையிலும், மல்லி நாடுரகம் ரூ.4 ஆயிரம் வரை விற்பனையானது.
 முண்டு வத்தல் ரூ.ஆயிரம் விலை உயர்ந்து ரூ.13 ஆயிரம் முதல் ரூ. 14 ஆயிரம் வரையிலும், ஏ.சி. வத்தல் ரூ.14,700 முதல் ரூ.15,150 ஆயிரம் வரையிலும், புது வத்தல் ரூ.9 ஆயிரம் முதல் ரூ. 12,500 ஆயிரம் வரையும் விற்பனையானது.
சமையல் எண்ணெய்
 கடலை எண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.185 விலை உயர்ந்து ரூ.2,800 ஆகவும், நல்லெண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.100 விலை உயர்ந்து ரூ.3,648 ஆகவும், பாமாயில் 15 கிலோ ரூ.70 விலை உயர்ந்து ரூ. 1,990 ஆகவும், சூரியகாந்தி எண்ணெய் ரூ.100 விலை உயர்ந்து ரூ. 2 ஆயிரம் ஆகவும் விற்பனையானது.
நிலக்கடலை பருப்பு 80 கிலோ ரூ.7,400 ஆக விற்பனையானது. கடலை புண்ணாக்கு 100 கிலோ ரூ. 4,150ஆகவும், எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோ ரூ. 1,900 ஆகவும் விற்பனையானது.
மைதா 
 சீனி 100 கிலோ ரூ. 3,480 ஆகவும், கொண்டைக்கடலை குவிண்டால்  ரூ.5,000 ஆகவும், பொரிகடலை ரூ. 3,900 ஆகவும், மைதா முதல் ரகம் ரூ.20 விலை உயர்ந்து ரூ.3,520 ஆகவும், 2-ம் ரகம் ரூ.220 விலை உயர்ந்து ரூ. 2,620 ஆகவும், ஆட்டா 25 கிலோ ரூ. 900 ஆகவும், ரவை 25 கிலோ ரூ.1, 120 ஆகவும், கோதுமை தவிடு 50 கிலோ ரூ.20 உயர்ந்து ரூ. 770 ஆகவும், பட்டாணி 100 கிலோ ரூ.8,100 ஆகவும், பட்டாணி பருப்பு ரூ.8,300 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.
மசூர் பருப்பு ரூ.7,100 ஆகவும் விற்பனையானது. காபி பிளாண்டேஷன் பிபி ரகம் 50 கிலோ ரூ. 13,750 ஆகவும், ஏரகம்  ரூ.16,250 ஆகவும் சி ரகம் ரூ.11,000 ஆகவும், ரோபஸ்டா ஏ ரகம் ரூ.8 ஆயிரமாகவும், பிளாக் பிரவுன் ரகம் ரூ. 7 ஆயிரமாகவும் விற்பனையானது.

தொடர்புடைய செய்திகள்

1. கடலை எண்ணெய் விலை குறைவு
விருதுநகர் மார்க்ெகட்டில் கடலை எண்ணெய் விலை குறைந்து காணப்பட்டது.
2. உளுந்து விலை குறைந்தது
விருதுநகர் மார்க்ெகட்டில் உளுந்து விைல குறைந்து காணப்பட்டது.
3. சீனி விலை உயர்ந்தது
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் சீனி விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
4. நல்லெண்ணெய் விலை உயர்வு
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் நல்லெண்ணெய் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
5. பாமாயில் விலை குறைந்தது
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் பாமாயில் விலை குைறந்து காணப்பட்டது.