செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 30, 2021


மன்னிக்கவும், தொழில்நுட்ப குறைபாடு. மீண்டும் முயற்சிக்கவும்!