செவ்வாய்க்கிழமை, செப்டம்பர் 22, 2020


மன்னிக்கவும், தொழில்நுட்ப குறைபாடு. மீண்டும் முயற்சிக்கவும்!