வெள்ளிக்கிழமை, பிப்ரவரி 21, 2020


மன்னிக்கவும், தொழில்நுட்ப குறைபாடு. மீண்டும் முயற்சிக்கவும்!