மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்து விலை குறைந்தது + "||" + Market situation

உளுந்து விலை குறைந்தது

உளுந்து விலை குறைந்தது
விருதுநகர் மார்க்ெகட்டில் உளுந்து விைல குறைந்து காணப்பட்டது.
விருதுநகர்,
விருதுநகர் மார்க்ெகட்டில் உளுந்து விைல குறைந்து காணப்பட்டது. 
உளுந்து 
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளுந்து  100 கிலோ மூடை  ரூ.200 குறைந்து ரூ.8,400 முதல் ரூ.9,100 வரையிலும், உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு ரூ.9,700 முதல் ரூ.11,200 வரையிலும், தொலி உளுந்தம் பருப்பு ரூ.7,600 முதல் ரூ.8,600  வரையிலும் விற்பனை ஆனது. பாசிப் பருப்பு 100 கிலோ மூடை  ரூ.10,800 முதல் ரூ.11,300 வரையிலும், பாசிப்பயறு ரூ.7,500 முதல் ரூ.8,000 வரையிலும் விற்பனையானது.
துவரை 100 கிலோ மூடை  ரூ.100 விலை குறைந்து ரூ.6,700 முதல் ரூ.7,800 வரை யிலும், துவரம் பருப்பு  ரூ.10,600 முதல் ரூ.11,600 வரையிலும் விற்பனையானது. 
வத்தல் 
மல்லி லைன் ரகம் 40 கிலோ ரூ.3,175 முதல் ரூ. 3,275 வரையிலும், மல்லி நாடுரகம் ரூ.4,800 வரை விற்பனையானது.  முண்டு வத்தல்  ரூ.500 குறைந்து ரூ.27 ஆயிரம் முதல் ரூ.28 ஆயிரம் வரையிலும், ஏ.சி. வத்தல் ரூ.14,200 முதல் ரூ.14,650 வரையிலும், புது வத்தல் ரூ.9 ஆயிரம் முதல் ரூ. 12,500 வரையும் விற்பனையானது.  கடலை எண்ணெய் 15 லிட்டர் ரூ.2,750ஆகவும், நல்லெண்ணெய் 15 கிலோ ரூ.4,208 ஆகவும், பாமாயில் 15 கிலோ ரூ. 1,950 ஆகவும், சூரியகாந்தி எண்ணெய்  ரூ. 2,100 ஆயிரம் ஆகவும் விற்பனையானது. நிலக்கடலை பருப்பு 80 கிலோ  ரூ.7,000 ஆக விற்பனையானது. கடலை புண்ணாக்கு 100 கிலோ  ரூ. 4,300 ஆகவும், எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோ ரூ. 2 ஆயிரம் ஆகவும் விற்பனையானது.
மைதா 
 சீனி 100 கிலோ ரூ.20 உயர்ந்து  ரூ.3,620 ஆகவும், கொண்டைக்கடலை குவிண்டால் ரூ.5,600 ஆகவும், பொரிகடலை ரூ. 4,100 ஆகவும், மைதா முதல் ரகம்  ரூ.3,400 ஆகவும், 2-ம் ரகம்  ரூ.2,620 ஆகவும், ஆட்டா 25 கிலோ  ரூ. 900 ஆகவும், ரவை 25 கிலோ ரூ.1,180 ஆகவும், கோதுமை தவிடு 50 கிலோ ரூ.1,450 ஆகவும், பட்டாணி 100 கிலோ ரூ.8,100 ஆகவும், பட்டாணி பருப்பு ரூ.8,300 ஆகவும் விற்பனை ஆனது. மசூர் பருப்பு ரூ.8,500 ஆகவும் விற்பனையானது. காபி பிளாண்டேஷன் பிபி ரகம் 50 கிலோ ரூ. 13,750 ஆகவும், ஏ ரகம்  ரூ.16,250 ஆகவும், சி ரகம் ரூ.11,000 ஆகவும், ரோபஸ்டா ஏ ரகம் ரூ.8 ஆயிரமாகவும், பிளாக் பிரவுன் ரகம்  ரூ.7 ஆயிரமாகவும் விற்பனையானது.

தொடர்புடைய செய்திகள்

1. சீனி விலை உயர்வு
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் சீனி விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
2. பாமாயில் விலை உயர்வு
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் பாமாயில் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டது.
3. துவரை விலை சரிவு
விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் துவரை விலை சரிந்து காணப்பட்டது.
4. மார்க்கெட் நிலவரம்
மார்க்கெட் நிலவரம்
5. கடலை எண்ணெய் விலை குறைவு
விருதுநகர் மார்க்ெகட்டில் கடலை எண்ணெய் விலை குறைந்து காணப்பட்டது.