தேசிய செய்திகள்

சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் உயர்வு + "||" + Interest rates on NSC, PPF, KVP hiked: All you need to know

சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் உயர்வு

சிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான  வட்டி விகிதங்கள் உயர்வு
மத்திய அரசுசிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தியுள்ளது.
புதுடெல்லி

மத்திய அரசுசிறு சேமிப்புத் திட்டங்களுக்கான  வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தியுள்ளது,   என்.எஸ்.சி(தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழ்) மற்றும் பிபிஎஃப் (பொது சேமலாப நிதியம்)  சேமிப்பு  உள்பட, அக்டோபர்-டிசம்பர் காலாண்டில் 0.4% வரை,   வங்கிகளில் அதிகரித்து வரும் வைப்பு விகிதங்களுக்கு ஏற்ப. சிறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கு வட்டி விகிதம் காலாண்டு அடிப்படையில் அறிவிக்கப்படும்.

2018-19 நிதியாண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் பல்வேறு சிறிய சேமிப்பு திட்டங்களில் வட்டி விகிதம் அக்டோபர் முதல் துவங்கி டிசம்பர் 31, 2018 வரை முடிவடைந்து விட்டது என்று நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

ஐந்து ஆண்டு கால வைப்புத் தொகை, தொடர் வைப்பு மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டத்தின் வட்டி விகிதம் முறையே 7.8, 7.3 மற்றும் 8.7% ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மூத்த குடிமக்கள் திட்டத்தின் மீதான வட்டி காலாண்டுக்கு வழங்கப்படுகிறது. ஆயினும், சேமிப்பு வைப்புகளின் வட்டி வருடாந்தரம் 4% ஆக உள்ளது.

பொது சேமலாப நிதியம்  (பிபிஎஃப்) மற்றும் தேசிய சேமிப்புச் சான்றிதழ் (என்.எஸ்.சி) ஆகியவை ஆண்டுக்கு 7.6% கிசான் விகாஸ் பத்ரா (கேவிபி) முந்தைய காலாண்டில் 118 மாதங்களுக்கு எதிராக, 112 மாதங்களில் 7.7% மற்றும் முதிர்ச்சியடையும்.பெண் குழந்தை சேமிப்பு திட்டம் சுகன்யா சும்ரிதி கணக்கு அதிக விகிதம் 8.5% விகிதம், 0.4%  விகிதம் மேலும் அதிகரிக்கும்.ஒரு மூன்று ஆண்டு கால வைப்பு வைப்பு 0.3% அதிக வட்டி விகிதத்தை பெறும்.