சிறப்புக் கட்டுரைகள்

தினம் ஒரு தகவல் : மிதக்கும் படிக்கட்டுகள் + "||" + Day Information: Floating Stairs

தினம் ஒரு தகவல் : மிதக்கும் படிக்கட்டுகள்

தினம் ஒரு தகவல் : மிதக்கும் படிக்கட்டுகள்
வீட்டை அலங்கரிப்பதில் படிக்கட்டுகளின் பங்கு முக்கியமானது. ஒரு தளத்தில் இருந்து மற்றொரு தளத்திற்கு அழைத்துச் செல்வதோடு மட்டுமல்லாமல் படிக்கட்டுகள் வீட்டின் தோற்றத்தை அழகாக்குவதற்கும் பயன்படுகின்றன.
வீட்டிற்கு நவீன தோற்றம் வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் மிதக்கும் படிக்கட்டுகளை தேர்ந்தெடுக்கலாம். மரம், கண்ணாடி, பளிங்கு கற்கள், உலோகம் என பலவிதமான பொருட்களில் மிதக்கும் படிக்கட்டுகள் செய்யப்படுகின்றன. செலவை குறைக்க நினைத்தால் பளிங்கு கற்களால் ஆன படிக்கட்டுகளை தவிர்த்து விடலாம்.

மிதக்கும் படிக்கட்டுகளின் முக்கியமான பயன்பாடு இவை வீட்டிற்குள் காற்றோட்டத்தை அதிகரிக்கும். விளக்குகள் பொருத்துகின்ற மாதிரியும் மிதக்கும் படிக்கட்டுகள் இருக்கின்றன. விளக்கு அலங்காரத்தை விரும்புபவர்கள் இந்த படிக்கட்டுகளைத் தேர்வு செய்யலாம். மிதக்கும் படிக்கட்டுகளுக்கு கீழே உங்களுக்குப் பிடித்த வண்ண விளக்குகளை பொருத்தலாம். இதனால் வீட்டின் சுவர், படிக்கட்டுகள் இரண்டும் வண்ண விளக்குகளால் மிளிரும்.

கண்ணாடியிலான மிதக்கும் படிக்கட்டுகள் பொருத்துவதற்கு குறைவான இடமே தேவைப்படும். அத்துடன் இந்தப் படிக்கட்டுகள் வீட்டிற்குப் பளிச் தோற்றத்தைக் கொடுக்கக் கூடியவை. இந்த மிதக்கும் படிக்கட்டுகளின் பிடிமானம் சுவரின் ஓரத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இதுதான் படிக்கட்டுகளுக்கு மிதக்கும் தன்மையை ஏற்படுத்துகின்றன.

ஆனால், இந்த படிக்கட்டுகளை கட்டிடக் கலைஞரின் உதவியோடு சுவரின் தரத்தையும், உறுதியையும் பரிசோதித்த பிறகு பொருத்துவது நல்லது. படிக்கட்டுகளை வரவேற்பறையில் பொருத்துவதாக இருந்தால், கண்ணாடி பொருட்கள் போன்ற கட்டுமான பொருள்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம். கூடுமானவரை எளிமையான வடிவமைப்புகளை தேர்ந்தெடுப்பது நல்லது.

வளைவு படிக்கட்டுகள், நேரான படிக்கட்டுகள், சுழல் படிக்கட்டுகள் என பலவிதமான வடிவமைப்புகளில் இந்த மிதக்கும் படிக்கட்டுகள் பிரபலமாக இருக்கின்றன. உங்கள் ரசனைக்கு ஏற்றபடி வடிவமைப்பை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம். மிதக்கும் படிக்கட்டுகளை பயன்படுத்தும்போது பாதுகாப்பாக உணர விரும்பினால் கைப்பிடிகள் பொருத்திக்கொள்ளலாம்.

கைப்பிடிகள் பொருத்தவில்லையென்றால் வீட்டிற்குள் வெளிச்சமும், காற்றோட்டமும் அதிகமாக இருக்கும். வீட்டில் குழந்தைகளும், வயதானவர்களும் இருந்தால் கைப்பிடியுடனான மிதக்கும் படிக்கட்டுகளை அமைப்பது சிறந்தது. உலோகத்தினால் செய்யப்பட்ட பிடிமானம் இருக்கும் மிதக்கும் படிக்கட்டுகள் பட்ஜெட்டுக்குள் பொருந்துவதாக இருக்கும். உயரத்தைக் கண்டு பயப்படுபவர்கள் இந்த மிதக்கும் படிக்கட்டுகளை தவிர்ப்பது நல்லது.

சுவரின் நிறத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி படிக்கட்டுகளின் நிறத்தை தேர்ந்தெடுப்பதும் அவசியம். உதாரணமாக, வெள்ளைச் சுவரில் கருப்பு நிற படிக்கட்டுகளை பொருத்தலாம். இது வீட்டிற்கு ஒரு ‘கான்ட்ராஸ்ட்’ தோற்றத்தைக் கொடுக்கும். அப்படியில்லாவிட்டால், சுவரின் நிறத்திலேயே படிக்கட்டுகளின் நிறத்தையும் அமைக்கலாம்.