சிறப்புக் கட்டுரைகள்

தினம் ஒரு தகவல் : போனஸ் பங்கு என்றால் என்ன? + "||" + Day One Information: What is Bonus Stock?

தினம் ஒரு தகவல் : போனஸ் பங்கு என்றால் என்ன?

தினம் ஒரு தகவல் : போனஸ் பங்கு என்றால் என்ன?
பங்குச்சந்தைகளில் நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படும் வார்த்தை போனஸ் பங்குகள் என்பது. இந்த போனஸ் பங்குகள் என்றால் என்ன? என்பதை பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.
போனஸ் பங்குகள் என்பது ஒரு நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்த பங்குதாரர்களுக்கு தொகையாக வழங்குவதற்கு பதிலாக, போனஸ் பங்குகள் வெளியிடுவது ஆகும். ஒரு நிறுவனமானது டிவிடெண்ட் ஆக வழங்குவதற்கு பதிலாக, போனஸ் பங்குகளை வெளியீடு செய்யும் போது டிவிடெண்ட்டுக்கான வரி செலுத்துவது தவிர்க்கப்படுகிறது. 

நிறுவனம் நல்ல லாபம் ஈட்டிக் கொண்டு இருக்கும் போது, தன்னுடைய லாபத்தை நிறுவனத்திற்குள் நிலையான சொத்துகளுக்காகவும், நடைமுறை மூலதனத்திற்காகவும் மறுமுதலீடு செய்வதற்கான ஒரு சிறந்த வழிமுறையாக இது அமைகின்றது. சில நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் இவ்வாறு போனஸ் பங்குகள் வெளியீடு செய்வதால் குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தால் தங்களுடைய முதலீட்டின் மதிப்பானது தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என பொதுமக்களுக்கு அந்த நிறுவனத்தின் மீது ஒரு நல்ல மதிப்பு தோன்ற வழிவகுக்கிறது. 

நிறுவனச்சட்டம் 2013-ன் படி எந்தவொரு நிறுவனமும் தன்னிடம் உள்ள மூலதன ஈவுத் தொகை கணக்கு, மூலதன மீட்பு ஒதுக்கீடு, கட்டற்ற ஒதுக்கீடுகள் ஆகியவற்றை கொண்டு இவ்வாறான போனஸ் பங்குகளை தன்னுடைய பங்குதாரர்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யலாம். ஆனால் அந்த நிறுவனம் டிவிடெண்டுக்கு பதிலாக போனஸ் பங்கினை வெளியீடு செய்யக் கூடாது என வரையறை செய்துள்ளது.

மேலும் ஒரு நிறுவனம் போனஸ் பங்கினை வெளியீடு செய்வதாக இயக்குனர்களின் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டால் அந்த முடிவில் இருந்து பின்வாங்க முடியாது. ஆயினும், அந்த நிறுவனம், தான் பெற்ற கடனிற்கு வட்டி அல்லது வட்டியும் அசலும் அல்லது அத்தியாவசியமாக செலுத்த வேண்டிய செலவுகள் ஆகியவை நிலுவையில் இருக்கும் போது இவ்வாறான போனஸ் பங்குகளை கண்டிப்பாக வெளியீடு செய்ய முடியாது.