முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு


முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு
x

முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு

மதுரை

மதுரை விவசாய கல்லூரியில் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு படித்த மாணவர்கள் சந்தித்தனர். அப்போது அவர்கள் தங்கள் பழைய நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.


Next Story