ஏ.வி. மேம்பாலத்தை கடந்து செல்லும் தண்ணீர்


ஏ.வி. மேம்பாலத்தை கடந்து செல்லும் தண்ணீர்
x

ஏ.வி. மேம்பாலத்தை கடந்து செல்லும் தண்ணீர்

மதுரை

மதுரை வைகை ஆற்றில் கடந்த சில தினங்களாக தண்ணீர் வரத்து அதிக அளவில் உள்ளது. நேற்று இந்த தண்ணீர் ஏ.வி மேம்பாலத்தை கடந்து ஆற்றின் இருகரைகளையும் தொட்டு சென்றதை படத்தில் காணலாம்.


Next Story