சோளப்பயிர்கள் அறுவடை


சோளப்பயிர்கள் அறுவடை
x

சோளப்பயிர்கள் அறுவடை நடந்து வருகிறது.

கரூர்

கரூர்

கரூர் அருகே உள்ள வடக்குபாளையம் பகுதியில் சோளப்பயிர்கள் அறுவடை செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பெண்களை படத்தில் காணலாம்.


Next Story