துவரம் பருப்பு விலை உயர்வு


துவரம் பருப்பு விலை உயர்வு
x

விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் துவரம் பருப்பு விலை உயர்ந்துள்ளது.

விருதுநகர்

விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் துவரம் பருப்பு விலை உயர்ந்துள்ளது.

மல்லி

விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் உளுந்து 100 கிலோ மூடை ரூ.7,800 ஆகவும், உருட்டு உளுந்தம் பருப்பு ரூ.10,800 ஆகவும், தொலி உளுந்தம் பருப்பு ரூ.9,200 ஆகவும் விற்பனை ஆனது. பாசிப்பருப்பு 100 கிலோ மூடைக்கு ரூ.10,300 ஆகவும், பாசிப்பயறு ரூ.7,400 முதல் ரூ.9,800 வரையிலும் விற்பனையானது.

துவரை 100 கிலோ மூடை ரூ.6,400 முதல் ரூ.7,700 வரையிலும், துவரம் பருப்பு 100 கிலோ மூடைக்கு ரூ.300 விலை உயர்ந்து ரூ.10,800 முதல் ரூ.11,200 வரை விற்பனையானது. மல்லி லயன் ரகம் 40 கிலோவிற்கு ரூ.3,200 முதல் ரூ.3,300 வரையிலும், மல்லி நாடு ரகம் ரூ.3,300 முதல் ரூ.4,200 வரையிலும் விற்பனை ஆனது. முண்டு வத்தல் ரூ.19 ஆயிரம் முதல் ரூ.21 ஆயிரம் வரையிலும், ஏ.சி.வத்தல் ரூ.20 ஆயிரம் முதல் ரூ.22 ஆயிரம் வரையிலும் விற்பனையானது.

சீனி

கடலை எண்ணெய் 15 கிலோவிற்கு ரூ.3,150 ஆகவும், நல்லெண்ணெய் 15 கிலோவிற்கு ரூ.6,435 ஆகவும், பாமாயில் 15 கிலோவிற்கு ரூ.10 விலை உயர்ந்து ரூ.1,520 ஆகவும், சூரியகாந்தி எண்ணெய் ரூ.2,500 ஆகவும் விற்பனையானது. நிலக்கடலை பருப்பு 80 கிலோ ரூ.7 ஆயிரம் ஆகவும் விற்பனையானது. கடலை புண்ணாக்கு 100 கிலோவிற்கு ரூ.100 விலை குறைந்து ரூ.5,700 ஆகவும், எள் புண்ணாக்கு 50 கிலோவிற்கு ரூ.2,400 ஆகவும் விற்பனையானது.

சீனி 100 கிலோவிற்கு ரூ.40 விலை குறைந்து ரூ.3,680 ஆகவும், கொண்டைக்கடலை குவிண்டாலுக்கு ரூ.5,025 ஆகவும், பொரிகடலை 50 கிலோ ரூ.3,800 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.

மைதா முதல் ரகம் ரூ.4,310 ஆகவும், 2-ம் ரகம் ரூ.3,600 ஆகவும், ஆட்டா 25 கிலோ ரூ.1,150 ஆகவும், ரவை 30 கிலோ ரூ.1,460 ஆகவும், கோதுமை தவிடு 50 கிலோ ரூ.970 ஆகவும், பட்டாணி 100 கிலோ ரூ.6,500 ஆகவும், பட்டாணி பருப்பு ரூ.6,800 ஆகவும், மசூர் பருப்பு ரூ.9,500 ஆகவும் விற்பனையானது. காபி பிளாண்டேஷன் பிபி ரகம் 50 கிலோவிற்கு ரூ.1600 விலை உயர்ந்து ரூ.20,100 ஆகவும், ஏ ரகம் ரூ.1,600 விலை உயர்ந்து ரூ.20,600 ஆகவும், சி ரகம் ரூ.700 விலை குறைந்து ரூ.17,300 ஆகவும், ரோபஸ்டா பிபி ரகம் ரூ.900 விலை உயர்ந்து ரூ.10,700 ஆகவும், பிளாக் பிரவுன் ரகம் ரூ.1100 விலை உயர்ந்து ரூ.9600 ஆகவும் விற்பனையானது.


Next Story