ஆன்மிகம்

விநாயகருக்குரிய விரதங்கள் + "||" + Vinayaka fasts

விநாயகருக்குரிய விரதங்கள்

விநாயகருக்குரிய விரதங்கள்
விநாயகரை வழிபடுவதற்கு ஏராளமான விரத நாட்கள் உள்ளன. இவற்றில் சில மிகச் சிறந்தவையாக கருதப்படுகிறது. அவற்றை இங்கு பார்க்கலாம்.
விநாயகரை வழிபடுவதற்கு ஏராளமான விரத நாட்கள் உள்ளன. இவற்றில் சில மிகச் சிறந்தவையாக கருதப்படுகிறது. அவற்றை இங்கு பார்க்கலாம்.

வெள்ளிக்கிழமை விரதம்

செவ்வாய்க்கிழமை விரதம்

சதுர்த்தி விரதம்

குமார சஷ்டி விரதம்

தூர்வா கணபதி விரதம்

சித்தி விநாயகர் விரதம்

துர்வாஷ்டமி விரதம்

நவராத்திரி விரதம்

சங்கட ஹர சதுர்த்தி விரதம்


இவ்விரதங்களில் ஆவணி மாதத்தில் வரும் சதுர்த்தி விரதம் மிகவும் முக்கியமானதாகும்.

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...