ஆன்மிகம்

பொன்மொழி + "||" + Golden Language

பொன்மொழி

பொன்மொழி
ஓர் அடிமையின் நெற்றியில் இயற்கை எப்போதும் இடும், பொறாமை என்னும் மாசைத் துடைத்து விடுவோமாக.
ஒருவரிடமும் பொறாமை கொள்ளாதீர்கள். நன்மை செய்பவர் ஒவ்வொருவருக்கும், கைகொடுக்கத் தயாராக இருங்கள். மூவுலகிலும் உள்ள ஒவ்வொர் உயிருக்கும் ஒரு நல்ல எண்ணத்தை அனுப்புங்கள்.

- விவேகானந்தர்.